Profesyonel Koçluk Nedir?

12018293_m

Bireylerin performansının yükseltilmesini, gelişmesini ve öğrenmesini kolaylaştırmayı sağlayan yöntem psikoloji, mentorluk, danışmanlık, felsefe, finans ve spor dallarındaki kavramların sentezi olarak tanımlanabilir.

Koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir.

Profesyonel Koçluk, bireyler ve organizasyonların performanslarını artırarak ve hedeflerine ulaştırmayı ve sıra dışı sonuçlar elde etmelerini hedefler.

Her insan doğuştan getirdiği güçlü yanları ve biriktirdiği deneyimleri ile eşsiz bir kaynaktır. Koçluk, kişinin farkında bile olmadığı bu zengin kaynağı keşfettirir. Koç tarafından desteklenerek yaratılan bu farkındalık, kişinin varmayı istediği hedef için daha doğru ve efektif seçimler yapmasını sağlar.  Koçluk hizmetlerinden kişiler ve kurumlar yararlanabilir.

Kurumlar, Koçluk hizmetlerini, yöneticilerine ve çalışanlarına performans veya yetkinlik gelişim amaçlı olarak kullanabilirler. Aynı zamanda ekiplerin daha motive ve sinerji içinde çalışmaları için de faydalı bir süreçtir.

Bireyler ise, hedeflerine ulaşabilmek, hayatı daha zengin ve doyumlu yaşamaları için koçluk hizmetlerini kullanabilirler.

Koç Kimdir?

 • Koçluk alan kişinin geleceğini net bir şekilde görmesi için ona kılavuzluk yapar.
 • Koçluk alan kişinin hedeflerine ulaşması için onu harekete geçirir, motive eder ve gelişmesini destekler.
 • Kendini tanımasına yardımcı olur.
 • Kişinin kendindeki mevcut potansiyeli ortaya çıkarmasına ve geliştirmesine yardımcı olur.
 • Kişinin güçlü yanlarını ortaya çıkarır ve onları hayatında daha fazla uygulamasını sağlar.
 • Koçluk alan kişinin hedefe giden yolda engellerini tespit eder ve kişinin onları ortadan kaldırmasına yardımcı olur.

Lider Koçluğu

Lider Koçluğu, yöneticilerin başarılı olmaları için gereken geniş yetkinlik ve yetenek yelpazesinin gelişmesini sağlar. Bu çalışmanın kazanımları:

 • Karar verme ve uygulama yetkinlikleri
 • Yönetim ve liderlik yetkinlikleri
 • İletişim ve organizasyon yetkinlikleri
 • Davranış yetkinlikleri
 • Vizyon oluşturma ve onu harekete geçirme yetkinlikleri
 • Kişisel ve kurum hedeflerinin bütünleşmesi
 • Var olan kuvvetli yönlerin daha etkili kullanabilmesi
 • Kendisi ve ekibinin performans ve motivasyonunun arttırılması
 • Etkin zaman yönetimi yetkinlikleri
 • Etkin delegasyon yetkinlikleri
 • Karizma oluşturma yetkinlikleri

 Performans Koçluğu

Performans Koçluğu, bireylerin iş hedeflerine ulaşmalarını destekleyen, gereken yetkinlikleri geliştiren ve gelişimin engellerini ortadan kaldıran bir çalışmadır. Bu çalışmanın hedefleri:

 • Hedeflere ulaşmak için gereken yetkinlikler ve engeller tespit edilir.
 • Kişinin güçlü tarafları tespit edilir ve kendi farkındalığı artırılır.
 • Kişinin bu yetkinliklerini geliştirmesi için aksiyon planı hazırlanır ve uygulamaya konulur.
 • Alınan aksiyonların sonuçları sürekli olarak değerlendirilir, gerekirse revize edilir.

İletişim ve Duygusal Zeka Koçluğu

İletişim Koçluğu, çalışanların iletişim yetkinliklerini geliştiren bir çalışmadır. Bu çalışmada kazanılan yetkinlikler aşağıdaki gibidir:

 • Dinleme yetkinlikleri
 • Anlatma ve ifade etme yetkinlikleri
 • Yargısız ve anlam yüklemeden iletişim kurma yetkinlikleri
 • Duygu kontrolü
 • Varsayım yapmadan iletişim kurma yetkinliği
 • Başkalarının farklıklarını kabul ederek iletişim kurma yetkinliği
 • Kendi iletişim tarzını anlama yetkinliği
 • Doğru ilişki kurma yetkinliği

Daha Mutlu ve Başarılı Yaşam Koçluğu

Yaşam Koçluğu bireylerin daha mutlu ve doyum açısından daha zengin bir hayat yaşamalarına yardımcı olur. Aşağıdaki sorulara cevap bulmaya yardımcı olur:

“Hayatımı daha mutlu, başarılı ve neşeli nasıl yaşayabilirim?”

“Hayatımdan ne bekliyorum?”

“Hayatımdaki hedefim nedir? Neden?”

Koçluğun Faydaları

 • Hayatımızdaki hedeflerin netleştirmesini sağlar.
 • İç gücümüzü ortaya çıkarır.
 • Kendi güçlü taraflarımızın farkına vardırır.
 • Kendi güçlü taraflarımızı, hedeflere doğru giderken kullanmamıza yardımcı olur.
 • Kendimizi engelleyen unsurların farkına varır ve onlardan kurtulmayı öğreniriz.
 • Kendmize has özellikler ve yeteneklerimzi tespit eder.
 • Kendimize olan inancını, güvenini, sevgi ve saygısını yükseltir.
 • Kendi duygularımızı tanıyıp yönlendirmesini sağlayarak kişisel değişim-dönüşümde ilerlememizi destekler.
 • Yaşam kalitesimizi ve doyumumuzu artırır.
 • Aile, sosyal ve iş çevresindeki ilişkilerimizi geliştirmemize yardımcı olur;

Bir Cevap Yazın