Liderlik Programı

 

Yöneticilerinizin, yönetici adaylarının, ekip liderlerinin ve diğer tüm çalışanların özel bir metodoloji ile liderlik yetkinliklerini kalıcı ve hedefe odaklı geliştirmeyi sağlayan bir programdır.

“You don’t train leaders you develop them!”

Mike Myatt, Forbes

Başarılı Lider olmak için liderlik yetkinliklerini geliştirmek, kurumun her çalışanı için önemlidir.

Başarılı lider;

  1. İlham verici bir gelecek için vizyon yaratır.
  2. Çalışanları motive eder ve yarattığı vizyonu benimsemelerini sağlar.
  3. Vizyon doğrultusunda herkesi harekete geçirir.
  4. Efektif ekipleri yaratır ve onlara koçluk yapar.

 

Programın Amacı

Kişilerin, ihtiyaçları doğrultusunda, liderlik yetkinliklerini kalıcı olarak edinerek, kişisel ve kurum performansı arttırılması amaçlanır.

Kişinin iş hedefine yönelik ve kişinin güçlü yanlarını kullanarak, odaklanması gereken yetkinlikler seçilir ve uygulamalı olarak geliştirilir.

 

İçerik

Yöneticinin Rolü & Yönetim Şekilleri

İlişki Yönetimi (Müşteri, Üst Yönetim, Ekip & Başka Bölümler)

Vizyon / Hedef Belirleme ve Gerçekleştirme

Sunum, İkna & Satış Teknikleri

Müzakere Becerileri (Çatışma Yönetimi & Kazan-Kazan Konuşmaları)

Zaman Yönetimi

Delegasyon

Takımı Bağlama

Motivasyon

Ekibi Geliştirme, Destekleme, Cesaretlendirme ve Değerlendirme

Geribildirim Verme & Alma Becerileri

Performans Yönetimi

Kurumsal Duruş

Olumlu Tutum

Duygusal Zeka (Öz farkındalık, Özyönetim, Sosyal Farkındalık, İlişki Yönetimi )

İletişim

Yargılamadan İletişim Kurma

Kendini İfade Etme

Yöneticilikte Koçluk – Koçvari Yönetim

Profesyonel Gelişim ve Farkındalık

Kişisel Liderlik

Zaman Yönetimi

 

Program Yöntemi

4-6 ay sürecek program teorik eğitimler, yetkinlik değerlendirmeleri, grup koçluk toplantıları, bireysel koçluk toplantıları ve uygulamalı çalışmalardan oluşmaktadır. Program ihtiyacı doğrultusunda tamamen kuruma göre tasarlanır.

Kurumun ihtiyacı durumunda program; bireysel koçluk, takım koçluğu ve ek eğitimlerle de desteklenir.

 

Hedef kitle
Yöneticiler, Aday Yöneticiler,  Ekip/Takım Liderleri veTüm Çalışanlar.

 

Süre: 4-6 ay

 

Comments are closed